Monumento_y_Explicacion 2010 Historico_ejercicios 2010

Falla Infantil 2010

Falla Infantil 2010  

  Falla Infantil

Lema: Naiximent d´un follet

Artista: Loren Fandos

Hi havia una vegada un bosc encanta ton des de fea molts anys la llum del sol no arribava, i l´alegría que sempre regnava alli havia donat pas a la tristor, la foscor era l´ama del dia i, per supost, de la nit.

El mac del bosc es trencava la cloaca fent encantaries, que no donaven cap resultat. Els seus llibres antics, plens de pols no li aportaven cap solució. Feu una reunió en tots els habitants del bosc per a trobar-ne una, perque la cosa no podía continuar de la mateixa manera, puix solament uns mesos més i s´acabaria la vida en el seu apreciat bosc. En eixa reunió tots parlaren molt, pero ningú d´ells aportà noves idees desprès d´hores i hores, sense trobar cap camí que els portarà a solucionar la desaparició del bosc, i en cares de desilusión i tristea donaren per conclusa la reunió. No hi havia remei, el final estava prop.

Des de Carrere d´uns arbres se escoltà una veueta que demanava la paraula, es tractava d´un follet molt xicotet. I era tan xicotet que ningú s´havía donat conte que ell estava alli fea ja molt de temps, que cridava per a que el deixaren parlar. Digué a tot lo món que ell tenia la solución, pero tots rigueren i no li feren cas, gens. Be, tots no, per a dir la veritat de lo succeit, fon precisamente el mac qui demaná que el deixaren parlar, que totes les veus s´havien d´escoltar per l´importància del tema, que a tot lo món afectava, i premiava trovar desposta. El follet relatà que son pare li havia deixat en herència una llavor màgica que solamente es devia sembrar en ca de perillar la vida en el bosc, tal com era la actual situación, i aixi ho deurien fer. Un remor se escoltà, en moltes opinions a favor i atres en contra. El mac, en escoltar al follet recordá una llegenda molt antiga que parlava de la flor de la vida i en veu ferma digué:

- Ho farem, ho farem, no perdrem res, puix és la nostra última oportunitat.

D´esta manera ordenà que soterraren la llavor, la regaren i a l´endemà a la mateixa hora tots es vorien alli.

Tot el bosc estava reunit al lloc on plantaren la llavor. De moment, sense avisar, una maror d´estreles s´obriren el pas per entre les branques dels arbres, i des del cel aparegueren dos fades situant-se al costat de la flor la qual Piquet a Piquet anava obrint les seues fulles, i una gran llum feu que tots els habitants dels bosc tancaren els ulls encegats per l´intensitat d´esta. Quan pogueren obrir-los veren que de la flor nasilla un xiquet, les fades anunciaren que era el rei del bosc, que els salvaria de les tenebres i de nou el sol tornaria, l´aigua regaria els camps, el vert seria el color que regnaria en el bosc per sempre maiMonumento y Explicación

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Acepto Rechazo Política de cookies