Bocetos_Fallas Historico_ejercicios 1994

Falla Grande 1994

Falla Grande 1994  

Falla Grande

Lema: No se veu clara la llum

Artista: Vicente Cebrián

De dalt del trespol de la barraca ix cap a lo mes alt est grandios quinque que, en la falma a fosques, a soles deixa apenes vorer no mes que un poc de fum, ja que ...

            .....NO SE VEU CLARA LA LLUM.

Damunt d'el quinque es veu i asentà en ell a una clàsica i grand "fullana" que pareix que estiga demanant "guerra" a troche i moche. Aprofitant que la llum no es veu molt clara, pensa la "tia" en traure-li punta a l'ocasió de la foscor per a lligar algun pardalet que pase prop i fer el seu "negoci"...

¿Per què serà que en la nit

hui se viu tant de calent?

¿Serà per tot el profit

que dins o fora del llit

a la nit li trau la gent?

 

Despres de tot aclarit

ja es pot fer el resum,

i el resum té prou sentit 

puis ens diu que per la nit

NO SE VEU CLARA LA LLUM.

 

Allumenant la foscor

un quinque de fantasia

a la nit la toma en dia

i Adeu li diu a l'amor!

(En la foscor de la nit

es quan l'amor trau el .... pit.)

 

Porta la nit un perill

que ni molt menys porta el dia,

i es buscar la calroia

en la caça del conill.

(Perill que es molt relatiu,

puix busca el conill un .. riu.)

 

Aquell que se refugia en la baralla

es perquè té perduda atra batalla.

 

A la porta de la Barraca, estan jugantse el café, com a de costum, entre Nelet i el Tio Petaca, i per lo acalorats que estan tant l'u com l'atre, es diria que es juguen "algo mes".

De tots es  conegut "les ganes" en que se juga eixe joc nacional de cartes que es el truc i que resulta necesari tant en l'Horta com a les falles.

Quan la junta de la falla

s'acaba, és en el truc

on alguns trauen el suc

de la nit en la baralla.

(Aixina la nit aprofita

qui en el chiulet ... ja no "pita").

 

Mentres l'home calavera

juga al temps que cuca l'ull,

la dona se desespera

pues pensa que la figuera

se mustia si no se cull.

 

Encara que es ficara molt calent,

l'agüelo té un problema d'alçament

 

En aquests temps moderns, les chicones van p'el carrer mig despullaes, mes a la platja ja es despipote, ben conscients son elles de lo que fan, mes les agrada fer-se les bobetes, i simulant que com estan al dia la cosa resulta normal.

I tan natural com a que el Tio que esta mirant-las no es puga contindrer, i que la pandereta espanyola senyala que es un "Macho hispanico", encara que ella es fasa la tonta sap molt be que lo que ensenya provoca a quansevol (després es queixen de que les fotren, ja... ja...).

 

Ella li ensenya la coca

pero ni aixina pot l'agüelo

que veu que eixe caramelo

no es per a la seua boca

(Ella es per a un cos valent

i a ell no li queden ... ni dents).

 

Per mes que es desespera

tomant-se l'agüelo foll,

no es per a d'ell la peixquera

quedan la peça sencera

puix té rovellat el moll.

 

Que hui se viu de nit ja no es notícia

ni que al llit hi han dones en perícia

Al fons figura el llibre de l'amor que vol ensenyar a fer "la faena" d'una i mil maneres, es el "Cama Sutra" que la parejeta que tenim açi davant deuen practicar per aprofitar millor el moment de plaer.

Ella en tratje d'Eva espera a ell que escomençe les practiques, i el es tira les mans al cap no menys de vorer lo dificil de les "posturetes" i cregent segur que acabara desrenyonat.

La nit tambe dona peu

si a la Sida no se li té temor

per a fer l just de preu

- si son cinc millor que deu -

quan se vol comprar l'amor.

 

La chicona ni s'inmuta

i vol acabar depressa

mentres ell pensa "a esta peça

li fas fins el ... Kama Putra".

 

La propaganda diu que es pur arrop

lo que se pot trobar en un sex-shop

 

Front al arc, té este botiquer la seua paraeta per a vendre el seu producte, el seu material son els clasics de "Sex-Shop".

La dona que es prou valenta

vol saber que es un sex-shop

i ell que en el llit es un llop

vol que se fique calenta.

(Per a poder-se calfar

ahi tenen molt a on triar.)

 

Entrant en la tenda ella

ell creu que ja no té escap

puix si se calfa ... d'orella

no vindra en la copia vella

de que li fa mal el cap.

 

 Monumento y Explicación

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Acepto Rechazo Política de cookies